Canada

Canada

Juridische gids

Welke rechtsvormen zijn er voor investeringen?
Hoe kan ik een commerciële agent aanstellen?
Wat zijn de belangrijkste belastingtarieven?
Hoe werkt een incassoprocedure?
Bestaat er een kort geding?
Hoe kan ik het best een directeur aanstellen?
Wat kost het om een werknemer te ontslaan?

Welke rechtsvormen zijn er voor investeringen?

De meest gebruikte rechtsvorm is de corporation, een kapitaalvennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig de B.V. in Nederland. Er zijn ook andere rechtsvormen die gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld de limited partnership, waar de vennoten beperkte aansprakelijkheid en fiscale voordelen hebben.

Het ondernemingsrecht in Canada verschilt per rechtsgebied. De 10 provincies, 3 territories en zelfs de federale overheid hebben allemaal hun eigen vennootschapsrecht wetgeving.  Partijen zijn vrij om te kiezen naar welk recht een nieuwe entiteit wordt opgericht. Omdat onder veel van die wetgevingsmogelijkheden 25% van de directors Canadese ingezetenen moeten zijn, kan gekozen worden om een Canadese dochtervennootschap op te richten naar het recht van een provincie waar die vereiste niet van toepassing is.

Het opzetten van een nieuwe entiteit is doorgaans eenvoudig en relatief goedkoop. Een corporation kan vaak in één dag worden opgericht. Er is geen vereist minimumkapitaal. Aandelen zijn eenvoudig over te dragen.

Hoe kan ik een commerciële agent aanstellen?

Er is in principe geen Canadese wetgeving over de commerciële agentuurrelatie. Dus is het raadzaam om de principes en details van de contractuele verhouding schriftelijk vast te stellen. Als er geen schriftelijk contract is, bepalen de handelingen van de partijen na verloop van tijd de inhoud van de agentuurrelatie. Als er geen overeengekomen opzegtermijn is, moet de opzeggende partij een billijke opzegtermijn geven.

Daarom is het doorgaans aan te raden een schriftelijke agenturenovereenkomst te hebben.

Wat zijn de belangrijkste belastingtarieven?

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting in Canada bestaat uit een combinatie van federale en provinciale belasting, dus de totale belastingvoet hangt af van de provincie waarin belastingplichtige zich bevindt. Afhankelijk daarvan zijn de belastingtarieven tussen 25% tot en met 31% van de netto inkomsten van de vennootschap. Als de meerderheid van de aandelen van een vennootschap in handen is van Canadese ingezetenen, zijn bij lage inkomsten de belastingtarieven aanzienlijk lager, tussen 11% en 19%.

Inkomstenbelasting (personen)

De belastingvoet voor persoonlijke inkomsten (gecombineerd federaal/provinciaal) is tussen de 39% en 50% afhankelijk van de provincie van vestiging. Er zijn ook andere (meestal lagere) belastingtarieven voor winst en vermogen en voor verschillende soorten dividenden.

BTW

In veel Canadese provincies is er een combinatie van federale en provinciale toegevoegde waarde belasting en deze bedraagt tussen 5% (federale BTW, als er geen provinciale BTW van toepassing is) tot en met 15%.

Overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting voor onroerende zaken is verschillend per provincie. In Ontario ligt deze tussen de 0.5% en 4% afhankelijk van locatie en verkoopprijs.

Hoe werkt een incassoprocedure?

Er zijn twee vaak gebruikte mogelijkheden: incassobureaus en rechtsprocedures. Incassobureaus werken bij sommige gevallen en bij andere gevallen zijn het de stappen van een rechtsprocedure die een goed resultaat opleveren.

Incassobureaus in Canada werken vaak op no cure, no pay basis tegen een percentage van het uiteindelijk geïnde bedrag. Vaak zijn er lagere rechtbankinstanties waar incassozaken worden behandeld. Bijvoorbeeld in de provincie Ontario (grootste provincie, met 40% van de Canadese bevolking) is er het laagste niveau van rechtbank (‘small claims court’) met informele regels voor claims tot maximaal $25.000.  Daarboven is er nog een instantie met wat meer formaliteit waar claims tot maximaal $100.000 behandeld worden. En als overkoepelende instantie is er de gewone rechtbank, met alle juridische formaliteit, voor rechtszaken met een ongelimiteerd bedrag aan claims.

Bestaat er een kort geding?

In Canada bestaat een soortgelijke procedure als een kort geding, namelijk de interim injunction. Interim injunctions zijn moeilijk te krijgen, dus vinden ze waarschijnlijk minder vaak plaats dan kort geding procedures in Nederland. Het doel van een interim injunction is om handelingen te verbieden of te verplichten.

Hoe kan ik het best een directeur aanstellen?

Een directeur in Nederland is vergelijkbaar met een officer in Canada (zoals PresidentCEOVP Finance, etc.) en niet het Canadese begrip director. In Canada zijn officers betrokken bij en verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de directors zijn voornamelijk met het bepalen van beleid belast. Directors in Canada zijn ongeveer vergelijkbaar met commissarissen in Nederland. Formeel worden directors gekozen door de aandeelhouders. Vervolgens benoemen de directors de officers van het bedrijf.

Wat kost het om een werknemer te ontslaan?

Praktisch gezien is het in Canada vrijwel altijd mogelijk om werknemers te ontslaan, maar de vraag is alleen hoeveel je daarvoor moet betalen. Dat komt omdat in principe alle werknemers gerechtigd zijn om opzegtermijn te krijgen bij het beëindigen van hun baan. Een combinatie van wet en jurisprudentie is van toepassing op dit vraagstuk. Het toepassen van de overeenkomstig jurisprudentie bepaalde opzegtermijn is gunstiger voor werknemers dan werkgevers. Door middel van een goed opgesteld arbeidscontract kun je een kortere opzegtermijn geven (als werkgever). De opzegtermijn mag ook contractueel vastgelegd worden, zolang wat bepaald wordt in het contract niet minder is dan de wettelijk vastgelegde ontslagtermijnen. Bij discriminatie op verboden gronden kan de werkgever gedwongen worden om een werknemer weer in dienst te nemen.