Toelatingsvereisten

DBLA is een vereniging naar Nederlands recht met statutaire  zetel te Amsterdam, opgericht door vijf Nederlandse advocaten en twee Nederlandse oud-advocaten die zijn gevestigd in het buitenland.

Het doel van de vereniging is onder meer:

  • bevorderen van de bekendheid van de leden bij Nederlandse bedrijven en ondernemers in het buitenland;
  • beter inspelen op de specifieke behoeften van de Nederlandse bedrijven en ondernemers in het buitenland door onderlinge coördinatie en samenwerking van de juridische bijstand

Volgens de oorspronkelijke vereisten konden uitsluitend Nederlandse advocaten die ook zijn gevestigd als advocaat in het land van vestiging toetreden tot de vereniging. Daarnaast was het streven om in zoveel mogelijk landen vertegenwoordigd te zijn. Dit bleek lastig te verenigen en in sommige landen niet eens haalbaar. Een aantal in het buitenland gevestigde Nederlandse advocaten kan namelijk geen advocaat worden in het land van vestiging vanwege specifieke vereisten, zoals de lokale nationaliteit. Verder is er een groot aantal Nederlanders die advocaat zijn in het buitenland maar het niet (meer) zijn in Nederland. Zij zijn echter in ruime mate bekend met het Nederlandse recht en de Nederlandse taal en cultuur.

De vereniging DBLA hanteert uiteindelijk de volgende toelatingsvereisten voor haar leden:

  • voldoende beheersing van de Nederlandse taal en bekendheid met de Nederlandse cultuur en het recht;
  •  toegelaten zijn als advocaat in het land van vestiging tenzij dat om specifieke wetgeving niet mogelijk is, zoals de verplichting de nationaliteit van dat land te hebben;
  • niet aan tuchtrechtelijke sancties onderworpen zijn (geweest);
  • gevestigd zijn buiten Nederland, de taal beheersen en de cultuur kennen van hun land van vestiging;
  • geen partner of medewerker zijn van een kantoor in Nederland;
  • gevestigd zijn in een land waar nog geen lid van DBLA is;
  • streven maximale kwaliteit en efficiëntie in hun dienstverlening toegespitst op Nederlandse clientèle.

DBLA en haar leden streven naar maximale transparantie. Bij ieder lid wordt daarom in extenso aangegeven of en waar hij/zij desbetreffende advocaat is of is geweest naast allerlei andere gegevens.

De leden van DBLA zijn gedreven. Ieder heeft zich een nieuw rechtsstelsel eigen gemaakt en in zijn of haar land van vestiging een rechtspraktijk opgebouwd .

Een Dutch Business Lawyer Abroad kent het klappen van de zweep als het gaat om ondernemen in het buitenland. Daarom is elk lid van DBLA als geen ander toegerust om Nederlandse bedrijven en ondernemers bij te staan in zijn/haar land van vestiging.