De Spaanse “red tape” en een pleidooi voor afschaffing van de “registradores”.

“Red tape” is een Engelse uitdrukking voor onnodige formele en bureaucratische procedures en vereisten die goedkeuring voor iets onnodig moeilijk of onmogelijk maken. Een definitie in het Engels luidt als volgt: The collection or sequence of forms and procedures required to gain bureaucratic approval for something, especially when oppressively complex … Continue reading