In 2015, in een wereld die steeds meer transparantie eiste om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te bestrijden, introduceerde de Europese Unie in haar richtlijn 2015/849 voor het eerst het concept van een openbaar register om informatie over...