Het betalingsbevel in Polen: Effectieve incasso of groot risico?

Heeft u een vordering op uw Poolse afnemer? Denk dan aan de korte incassoprocedures in het Poolse recht. Het Poolse recht kent, in tegenstelling tot Nederland, twee vereenvoudigde juridische procedures voor incasso van vorderingen. Dit zijn de zogenaamde “bevelsprocedure” en de “vermaningsprocedure”. Als je als schuldeiser je administratie op orde … Continue reading

Door Britse ogen: Handelsagent of distributeur?

In het dagelijks leven worden de begrippen handelsagent en distributeur nogal eens door elkaar gebruikt. Vanuit juridisch oogpunt zijn er echter belangrijke verschillen tussen beide. Wat zijn deze verschillen vanuit Engels perspectief? Net zoals in Nederland, kent men in Engeland de begrippen handelsagent en distributeur (“commercial agent” en “distributor”). Wanneer … Continue reading