Disclaimer

De Vereniging Dutch Business Lawyers Abroad (DBLA)

DBLA is een vereniging naar Nederlands recht. DBLA is statutair gevestigd te Amsterdam en haar bezoekadres is: Calle Balmes 76-1 te 08007 Barcelona (Spanje). DBLA is onder nr. 56210795 ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam.

DBLA heeft ten doel de rechtspraktijk van haar leden te bevorderen, in het bijzonder daar waar het betreft het bijstaan van cliënten in de jurisdicties van de betrokken leden.

DBLA zelf is geen advocatenkantoor. DBLA verleent zelf geen juridische of andere diensten.

Het zijn de individuele leden van DBLA die juridische diensten verlenen op door hen met iedere cliënt overeen te komen voorwaarden. Daarbij zijn de leden van DBLA onderworpen of kunnen zij onderworpen zijn aan gedragsregels, die per jurisdictie verschillen.

DBLA hanteert strenge normen op het gebied van kwaliteit en ervaring bij de selectie van haar leden en ziet toe op de naleving van deze normen. DBLA kan echter niet instaan voor de kwaliteit en/of de juistheid van de door de individuele leden van DBLA verleende diensten.

Website www.dbla.nl

De informatie op deze website wordt verstrekt als algemene informatieverschaffing en houdt geenszins juridisch advies aan de gebruiker in.

DBLA en de leden van DBLA sluiten elke aansprakelijkheid uit wegens persoonlijk of zakelijk gebruik door de bezoeker van de informatie op de website of in verband met de gedateerdheid, juistheid, volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de verstrekte informatie.

DBLA en de leden van DBLA kunnen niet de afwezigheid uitsluiten van virussen, troyans of andere elementen die schade aan de computer van de bezoeker kunnen aanbrengen en beveiligingsproblemen of andere computertechnische storingen kunnen veroorzaken. De gebruiker maakt op zijn of haar eigen verantwoordelijkheid gebruik van de website.

DBLA en de leden van DBLA sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade veroorzaakt in databestanden, installaties of de computer van de bezoeker.

DBLA en de leden van DBLA sluiten elke aansprakelijkheid uit met betrekking tot de inhoud of betrouwbaarheid van de websites waarnaar toegang kan worden verkregen via de links op deze website.

Privacy en bescherming persoonsgegevens

De gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens aan DBLA verschaffen om met DBLA of de leden van DBLA in contact te komen. Deze gegevens worden met uiterste vertrouwelijkheid behandeld conform de toepasselijke wetgeving.

In geval van contact en raadplegingen, wordt de informatie uitsluitend gebruikt om antwoord te geven op de vragen die voorgelegd worden. De verstrekte informatie kan ook worden gebruikt voor statistische doeleinden om de dienstverlening op de website te verbeteren, tenzij de gebruiker in zijn bericht uitdrukkelijk het tegengestelde aangeeft.

DBLA en de leden van DBLA verplichten zich er niet toe om de door de bezoeker gestelde vragen of verzoeken om informatie te beantwoorden.

De door de gebruiker verschafte gegevens kunnen opgeslagen worden in de gegevensbestanden van DBLA of haar leden. De betrokken bezoeker, of in voorkomend geval diens vertegenwoordiger, kan gebruik maken van de rechten die in de toepasselijke wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens worden erkend en in het bijzonder het recht op inzage, verbetering of verwijdering van zijn of haar gegevens.

Ter aanvulling in het kader van AVG nog enkele medelingen: klik hier.