Wat biedt DBLA aan?

 • Advies over het buitenlandse recht.
 • Overbrugging van juridische-, culturele- en taalverschillen.
 • Begrijpelijke uitleg over buitenlandse juridische issues, in het Nederlands.
 • Scherpe, onpartijdige analyse en probleemdefinitie met het oog op culturele verschillen.
 • Heldere, concrete oplossingen en pro-actief voorkomen van grensoverschrijdende problemen.
 • Ontwikkelen en implementeren van juridische strategie, afgestemd op buitenlandse problematiek.

Wat voor vragen stellen onze cliënten?

 • “Mijn Spaanse leverancier heeft ons van ‘estafas’ beticht. Wat nu?”
 • “Ik heb een document uit Italië ontvangen,  getiteld ‘domanda’ . Wat moet ik daarmee?”
 • “Mijn Duitse wederpartij heeft het over een ‘eidesstattliche Versicherung’. Wat is dat? ”
 • “Er stond weliswaar niets op papier, maar we hadden de prijs toch afgesproken…”
 • “Het stond wel zo in het contract, maar dat is toch onredelijk?”
 • “Wat zegt u nu? Kent men hier geen kort geding?”
 • “Wat, duurt het zo lang voordat we beslag kunnen leggen?”

Overbrugging van juridische-, culturele- en taalverschillen

De leden van DBLA helpen u om de overgang tussen de Nederlandse en de buitenlandse bedrijfs- en rechtscultuur moeiteloos te overbruggen. U kunt hier van op aan omdat DBLA-leden zowel vertrouwd zijn met de Nederlandse taal, cultuur en rechtspraak, als met die in het buitenland. Dankzij hun jarenlange praktijkervaring in het land van vestiging komt u het fijne te weten van de lokale wetten, rechtspraktijk en cultuur. Zij gidsen u door de complexiteit van te nemen beslissingen met juridische gevolgen.

De verschillen in taal, cultuur, rechtspraak en visie bemoeilijken de communicatie tussen een in Nederland gevestigde advocaat en een lokale correspondent. Het risico hiervan is dat belangrijke details verloren gaan. Omdat een DBLA-advocaat of -jurist die verschillen zonder  moeite overbrugt, kiest u voor optimale communicatie en efficiency.

Managers en ondernemers zijn veelal geneigd te denken en handelen op basis van de normen en waarden van hun eigen land. Zij zijn doorgaans minder bekend met de regels en de praktijk in andere landen. De kennis blijkt niet toereikend om altijd de juiste vragen te stellen en complexe problemen op te lossen. Inzicht en kennis van plaatselijke bijzonderheden en details zijn soms onmisbaar. Een DBLA-lid kan aan u als Nederlandse ondernemer andere, lokale, perspectieven aanreiken. Opdat u verantwoorde beslissingen kunt nemen.

De communicatie met de DBLA-leden kan plaatsvinden in het Nederlands, Engels of in de taal van het betreffende land. Uw DBLA-advocaat of -jurist kan uw ideeën vertalen voor de lokale zakenpartner en vice versa. Dit gaat verder dan de taal alleen. Belangrijk is om te weten hoe uw zakenpartner denkt en redeneert. Heeft bijvoorbeeld ‘ja’  dezelfde betekenis als in Nederland? Of is een andere betekenis uit de context af te leiden?

U kunt bij DBLA-leden terecht voor zowel begeleiding in de procespraktijk (geschillenbeslechting in en buiten rechte) als voor de advies- en transactiepraktijk. Synchrone en op elkaar afgestemde bijstand is mogelijk in meerdere landen, bijvoorbeeld bij internationale overnames. U kunt ook bij DBLA-leden terecht voor de nakoming van periodieke vennootschapsrechtelijke verplichtingen die op buitenlandse dochterondernemingen van de Nederlandse multinationals rusten. Dit omvat het oproepen en bijwonen van vergaderingen van de raad van bestuur en van de aandeelhouders voor goedkeuring jaarbalans, opstellen notulen en de verplichte publicatie in de competente registers.

Scherpe, onpartijdige analyse en probleemdefinitie met het oog op culturele verschillen

De complexe problemen vanwege juridische-, culturele- en taalverschillen vereisen een heldere analyse. Het is voor de meeste Nederlandse ondernemers niet haalbaar om de lokale rechtspraktijk en cultuur in zijn finesses te doorgronden. De leden van DBLA zijn zich bewust van de noodzaak van een scherpe, volledige en onpartijdige analyse van de problematiek. DBLA voelt zich verantwoordelijk hiervoor.

Heldere, concrete oplossingen en pro-actief voorkomen van grensoverschrijdende problemen

De leden van DBLA voorzien in de ontbrekende kennis en ervaring van de buitenlandse cultuur en rechtspraktijk van Nederlandse ondernemers door concrete adviezen en pro-actieve oplossingen. Geen excuses als “zo werkt het hier nu eenmaal” of “dan had u hier maar geen zaken moeten doen”. DBLA-leden maken de lokale cultuur en rechtspraktijk gemeengoed voor u als Nederlandse ondernemer. Hierdoor voelt u zich meer vertrouwd in de buitenlandse omgeving teneinde uw activiteiten uit te breiden.

De DBLA-benadering is proactief. Beter voorkomen dan genezen. DBLA-advocaten maken zich sterk om te voorkomen dat u in een zwakke contractuele positie of een gerechtelijke procedure verzeild raakt. Dit is cruciaal met name in landen waar de gerechtelijke organisatie gebrekkiger is dan de Nederlandse. Door samenwerking met een DBLA-advocaat of jurist vermindert u het risico van nadelige uitkomsten en hoge proceskosten.

Ontwikkelen en implementeren van juridische strategie, afgestemd op buitenlandse problematiek

De meeste Nederlandse ondernemers hebben geen juridische strategie die rekening houdt met de verschillen en nuances in het buitenland. Als er al een strategie is, bestaat de kans dat de inhoud meer is afgestemd op de Nederlandse situatie en het Nederlandse recht. De verwachting dat een Nederlandse strategie ook in andere landen werkt, kan teleurstellen en zelfs riskant uitpakken.

De leden van DBLA helpen u om de juridische strategie van uw bedrijf zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het land waarin u actief bent. Het doel hiervan is om u vanuit juridisch oogpunt te ondersteunen bij het realiseren van uw ondernemingsactiviteiten en om problemen te voorkomen.