Curaçao

Verenigde Staten

Brazilië

Spanje

Frankrijk

België

Polen

Duitsland

Luxemburg

Zwitserland

Italië

Malta

Turkije

Rusland

China

Indonesië

Cambodja

Contracten met Russische bedrijven

Jun 11, 2015 | Home, Lodewijk Schlingemann, Rusland

Deze blog is bedoeld als algemene informatie.

Contracten aangaan

In Nederland wordt een contract vaak niet schriftelijk aangegaan. Telefonische bestelling, levering en klaar is Kees. Als er geprocedeerd moet worden, kan het bewijs van de vordering misschien nog met andere middelen (emails, afleverbon, getuigen etc) geleverd worden.

In Rusland werkt dat anders. De speciale rechtbank voor commerciële (B2B) geschillen en de rechters die daar werken zijn alleen geïnteresseerd in originele, schriftelijke contracten, ondertekend door een bevoegde persoon en liefst nog gestempeld ook. Getuigen worden vaak niet geloofd.

Schriftelijk

Omdat de tekst van contracten in Rusland strikt letterlijk wordt geïnterpreteerd, moet je er goed op letten dat elke deal foutloos vastligt in een contract. Ook is het zaak om van te voren te controleren of degene die het contract gaat ondertekenen, daartoe bevoegd is.

Tweetalig

Het is aan te raden om verkoopcontracten met Russische kopers in twee talen op te stellen met een van de twee talen als ‘leidend’. Russische bedrijven hebben een Russische vertaling van het contract nodig voor de bank en voor de douane, dus het zal ook de snelheid van afhandeling bevorderen.

Algemene Voorwaarden

Het verwijzen naar Algemene Voorwaarden leidt volgens het Russische recht niet tot geldigheid ervan. Als u zeker wilt zijn dat uw Algemene Voorwaarden gelden, dan moeten deze aan het contract gehecht worden en door beide partijen ondertekend zijn (en gestempeld door de Russische partij).

Rechts- en forumkeuze

Het bekende juristenstokpaardje. Volgens zowel het Russische als het Nederlandse recht staat het de partijen bij een internationale transactie vrij om het recht van een ander land aan te wijzen. In de praktijk zie je vaak dat het recht van een ‘neutraal’ land wordt aangewezen, bijvoorbeeld Zwitserland of Zweden. Een rechtssysteem waar beide partijen niets van weten. Als het tot een geschil komt hebben ze opeens een Zwitserse of Zweedse advocaat nodig. Niet zo handig dus. Kies dan liever voor een van de betrokken systemen en laat u van te voren adviseren over de verschillen.

Nederland en Rusland erkennen elkaars rechterlijke uitspraken niet zonder meer. Zelf heb ik ervaring met het verkrijgen van toestemming van de Russische rechter om een vonnis uit Nederland te laten uitvoeren in Rusland. Het kan dus wel, maar het kost veel tijd. Bij verkoop aan een Russische afnemer kunt u daarom het best daar procederen waar u verhaal kunt halen. Bij veel Nederlandse bedrijven bestaat het ongegronde vooroordeel dat een Russische rechter altijd op de hand van zijn landgenoten is. Mijn praktijkervaring wijst anders uit!

Andere artikelen van deze auteur

NIEUW BELGISCH CONTRACTENRECHT VANAF 1 JANUARI 2023

Inleiding:Met de invoering van Boek 1 (“Algemene Bepalingen”) en Boek 5 (“Verbintenissen”) van het BurgerlijkWetboek op 1 januari 2023, is de invoering van een nieuw Belgisch contractenrecht een feit. Eerderwas op 1 november 2020 Boek 8 (“Bewijs”), op 1 september 2021...

Brussels International Business Court

Brussels International Business Court: preliminary draft bill draft approved On 27 October 2017 the Belgian Council of Ministers approved a preliminary draft bill for the creation of the “Brussels International Business Court” (“BIBC”)…

Warum wir das schaffen

1992 De zeerechtpraktijk in Amsterdam nieuw leven inblazen. Het was het raam dat open ging, toen mijn plan in Praag een kantoor op te zetten, afgeschoten werd. De zuigkracht van Rotterdam had de Amsterdamse rederspraktijk voor advocaten tot praktisch nul...

De dood van een Braziliaanse rechter

Mijn vader bracht mij naar school in São Paulo, op een vroege ochtend in april 1985. Het was een maand na de inauguratie van de eerste niet-militaire president van Brazilië na 21 jaar dictatuur. Tot onze verbazing was de school dicht – er zou geen les zijn die dag:...

Brexit – back to business as usual?

Ik vernam het nieuws vrijdagochtend in Budapest. Omringd door zowel Londense als Europese kantoorgenoten, bijelkaar voor een stategische “We’re MoFo, in Europe” bijeenkomst, was een algemeen gevoel van shock bijna tastbaar. Een onverwacht referendum resultaat, zelfs...

Bijeenkomst 29 september 2016 – Amsterdam

Verslag DBLA PANEL DISCUSSIE “Grensoverschrijdende Perikelen bij Insolventies” Door Peter J.M Declercq DBLA (www.dbla.nl) staat voor “Dutch Business Lawyers Abroad”. Het is een vereniging bestaande uit leden die in Nederland hebben gestudeerd en/of gewerkt en nu in...