Curaçao

Verenigde Staten

Brazilië

Spanje

Frankrijk

België

Polen

Duitsland

Luxemburg

Zwitserland

Italië

Malta

Turkije

Rusland

China

Indonesië

Cambodja

Rusland eist inzage in eigendomsstructuur van private vennootschappen

Jan 10, 2017 | Geen onderdeel van een categorie, Home, Lodewijk Schlingemann

Bijna precies een jaar na de inwerkingtreding van de vierde anti-geldwitwas richtlijn van de EU zijn in Rusland op hetzelfde gebied wetswijzigingen inwerking getreden. Het gaat enerzijds om de Federale Wet Nr.215-FZ “Aangaande wijzigingen in de Federale Wet op Tegenmaatregelen tegen de legitimisering (witwassen) van illegaal verkregen inkomsten en het financieren van terrorisme”. Anderzijds werden straffen en boetes opgenomen in de Wet op de Adminstratieve Overtredingen van de Russische Federatie” voor overtredingen van voornoemde wetsbepalingen. Op deze wijze wordt een expliciet vereiste aan rechtspersonen geintroduceerd om volledige en bijgewerkte informatie ter beschikking te houden met betrekking tot de uiteindelijke (beneficiaire) eigenaren.

Sinds 21 december 2016 moeten alle rechtspersonen in Rusland in staat zijn hun uiteindelijke beneficiaire eigenaren te identificeren en om de gegevens daarover in te dienen bij de daartoe aan te wijzen overheidsorganen van de Russische Federatie.

In het bijzonder moeten alle vennootschappen in Rusland:

  • de informatie over hun uiteindelijke beneficiaire eigenaren verzamelen en die stappen nemen die redelijkerwijs van hen gevraagd kunnen worden en die praktisch zijn om dezen te identificeren;
  • de informatie over hun uiteindelijke beneficiaire eigenaren en de informatie over de genomen stappen om dezen te identificeren gedurende 5 jaar bewaren;
  • eens per jaar de informatie over de uiteindelijke beneficiaire eigenaren bijwerken en de eventuele wijzigingen opslaan;

  • de details betreffende de uiteindelijke beneficiaire eigenaren indienen bij de daartoe aangewezen overheidsorganen, waaronder mede begrepen de belastingdienst wanneer een overheidsorgaan daar om vraagt.

De overheid zal de procedure en de deadlines voor de indiening van de informatie over de uiteindelijke beneficiaire eigenaren op korte termijn bekend maken.

Op het niet nakomen van de verplichting om de uiteindelijke beneficiaire eigenaren te identificeren, de informatie daarover en over de stappen die daartoe genomen zijn op te slaan en jaarlijks bij te werken, alsmede de verplichting om al deze informatie op verzoek van de overheid aan te bieden zijn administratieve boetes gesteld. Deze vallen onder artikel 14.25.1 van de Russische Wet op Administratieve Overtredingen. De boetes varieren van 30,000 tot 40,000 roebel (450-600 euro) voor bestuurders en van 100,000 tot 500,000 roebel (1500 – 7700 euro) voor de rechtspersoon.

In onze praktijk hebben we een jarenlange ervaring met het verzamelen van uittreksels, aandeelhoudersregisters en vergelijkbare stukken in het kader van het openen en bijhouden van bankrekeningen. De banken in Rusland stellen hoge -en soms onvervulbare- eisen om de “UBO” te identificeren. Nu is dat dus uitgebreid naar alle rechtspersonen in Rusland.

De vraag is of de overheid net zo ver zal gaan als sommige banken en paspoortcopieen van de uiteindelijke eigenaren wil zien alsmede hun prive-adres en telefoonnummer. De praktijk zal het leren.

Ik raad iedereen met een rechtspersoon in Rusland aan om zo snel mogelijk een mapje aan te maken met het opschrift “Uiteindelijke Beneficiare Eigenaren” (in het Russisch uiteraard) en om daarin op zijn minst copieen van uittreksels en aandeelhoudersregisters te bewaren met de identificatiegegevens van de eigenaren van de vennootschap tot en met de eigenaren van de holdingvennootschap die boven de spreekwoordelijke kerstboom staat. Het mogen gewone copieen zijn maar bij voorkeur niet ouder dan een jaar. En natuurlijk met een Russische vertaling erbij.

Lodewijk Schlingemann, december 2016

Andere artikelen van deze auteur

NIEUW BELGISCH CONTRACTENRECHT VANAF 1 JANUARI 2023

Inleiding:Met de invoering van Boek 1 (“Algemene Bepalingen”) en Boek 5 (“Verbintenissen”) van het BurgerlijkWetboek op 1 januari 2023, is de invoering van een nieuw Belgisch contractenrecht een feit. Eerderwas op 1 november 2020 Boek 8 (“Bewijs”), op 1 september 2021...

Brussels International Business Court

Brussels International Business Court: preliminary draft bill draft approved On 27 October 2017 the Belgian Council of Ministers approved a preliminary draft bill for the creation of the “Brussels International Business Court” (“BIBC”)…

Warum wir das schaffen

1992 De zeerechtpraktijk in Amsterdam nieuw leven inblazen. Het was het raam dat open ging, toen mijn plan in Praag een kantoor op te zetten, afgeschoten werd. De zuigkracht van Rotterdam had de Amsterdamse rederspraktijk voor advocaten tot praktisch nul...

De dood van een Braziliaanse rechter

Mijn vader bracht mij naar school in São Paulo, op een vroege ochtend in april 1985. Het was een maand na de inauguratie van de eerste niet-militaire president van Brazilië na 21 jaar dictatuur. Tot onze verbazing was de school dicht – er zou geen les zijn die dag:...

Brexit – back to business as usual?

Ik vernam het nieuws vrijdagochtend in Budapest. Omringd door zowel Londense als Europese kantoorgenoten, bijelkaar voor een stategische “We’re MoFo, in Europe” bijeenkomst, was een algemeen gevoel van shock bijna tastbaar. Een onverwacht referendum resultaat, zelfs...

Bijeenkomst 29 september 2016 – Amsterdam

Verslag DBLA PANEL DISCUSSIE “Grensoverschrijdende Perikelen bij Insolventies” Door Peter J.M Declercq DBLA (www.dbla.nl) staat voor “Dutch Business Lawyers Abroad”. Het is een vereniging bestaande uit leden die in Nederland hebben gestudeerd en/of gewerkt en nu in...